Usaldushaldamine

USALDUSHALDAMINE

Tänapäeval lahkuvad paljud Eesti residendid talvel meie riigist, et „talvituda” soojades maades, paljud elavad erinevatel põhjustel püsivalt teistes riikides.

Seoses sellega muutub üha nõutavamaks Eesti turu jaoks uus kinnisvara usaldushaldamise teenus.

Mis on kinnisvara usaldushaldamine?

Vara usaldushaldamise järgi annab üks pooltest (kinnisvara omanik) teisele poolele kindlaks tähtajaks usaldushaldamisele üle vara, teine pool aga teostab nimetatud vara haldamist omaniku huvides. Taoline vara üleandmine ei too enesega kaasa omandiõiguse üleminekut haldurile.

Teostades vara usaldushaldamist, on halduril õigus sooritada vastavalt lepingule juriidilisi ja faktilisi toiminguid vara omaniku huvides, populaarseks toiminguks on kinnisvara üleandmine rendile omaniku huvides.

Usaldushaldamise leping koostatakse läbipaistvalt ja kinnisvara omanikule arusaadavalt. Kinnisvarabüroo “Armuvara ” võib võtta enese peale kõik mured ja riskid, mis on seotud haldamisega ja kinnisvara rendist tulu väljavõtmisega:

  • maksumuse hinnang, maksumuse suurendamine;
  • reklaami-turundusplaanid ja nende realiseerimine;
  • rentnike otsing ja valik omaniku kriteeriumide järgi;
  • kinnisvara üleandmise-vastuvõtmise lepingu koostamine ja alla kirjutamine, mis maksimaalselt sobib omaniku tingimustele;
  • täismahus õigeaegsete maksete kontroll;
  • rahaliste vahendite ülekandmine korteriomanikule;
  • regulaarsed aruanded;
  • regulaarne kinnisvara kontroll eesmärgiga kontrollida rendilepingu tingimuste järgimist;
  • juriidiline abi lepingute koostamisel, kinnisvaraomaniku huvide esindamine ja kaitse.

Firma „Armuvara“ usaldushaldamise teenuse maksumus moodustab 10 kuni 15% kinnisvara rendimaksust ja sõltub osutatavate teenuste mahust.

Kui te tahate anda oma kinnisvara usaldushaldamisele maksimaalse tulu saamiseks ja oma ressursside minimaalsete kulutuste juures? Tulge konsultatsioonile kinnisvarabüroosse „ARMUVARA“ – meie kätes hakkab teie kinnisvara töötama 100%!

Kinnisvarabüroo «Armuvara»

"Armuvara" - lootustandev ja pidevalt kasvav kinnisvarabüroo, mis tänu moodsatele tehnoloogiatele ja meediale laiendab oma andmebaasi väga kiiresti ning saab esimeste seas uusimat teavet kinnisvaraturult. Kõike seda teeme, et rahuldada oma klientide vajadusi.

Iga klient on unikaalne, seega püüame alati leida individuaalse lähenemise igaühele. Võtame arvesse inimeste huve, kes pöörduvad meie poole. Meie spetsialistid aitavad teil orienteeruda kinnisvaraturul Eestis ja mõista olemasolevaid kitsaskohti.

Kinnisvara müükKinnisvara teenusedKinnisvarabüroo Tallinnas